HOLY TRINITY SCHOOL, KANJIKODE, PALAKKAD
TRANSFER CERTIFICATE ISSUED FOR THE ACADEMIC SESSION 2018-19
Sl. No.
Admission No.
T.C. No.
T.C. Date
Name of the Student
Class Last Studied 
Promoted to Class (2018-19)
1
4088
315/2018-19
09.04.2018
SREE LAKSHMI R.
4
5
2
4177
316/2018-19
09.04.2018
RYAN ROBERT K.
9
10
3
3752
317/2018-19
09.04.2018
ADUDHODLA ANJANA SREE
4
5
4
3753
318/2018-19
09.04.2018
PRANAV CHANDRA REDDY ADUDHODLA
6
7
5
3975
319/2018-19
09.04.2018
AKANSHA P.S.
4
5
6
4119
320/2018-19
09.04.2018
AMIT G.
4
5
7
4022
321/2018-19
09.04.2018
SHRIMAYI UNNIKRISHNAN
5
6
8
3278
322/2018-19
09.04.2018
KARTHIKEYAN K.K
6
7
9
3306
323/2018-19
09.04.2018
GEORGE JOSHI
5
6
10
4095
324/2018-19
09.04.2018
R. SREEHARI SAJU
9
 
11
3958
325/2018-19
09.04.2018
ANSHUL AJAY
4
5
12
2637
326/2018-19
09.04.2018
TANISHKAA.K.
8
9
13
2812
327/2018-19
03.05.2018
PALANIAPPAN M.
9
10
14
4196
328/2018-19
09.04.2018
AARDHRA CHANDRAN
9
10
15
3905
329/2018-19
09.04.2018
ALEN JACOB
1
2
16
3597
330/2018-19
09.04.2018
ANNA JACOB
3
4
17
3990
331/2018-19
09.04.2018
SREE NAKSHATHRA M.
9
10
18
3988
332/2018-19
16.04.2018
DIPIN SAJI
5
6
19
3634
333/2018-19
16.04.2018
RISHMITHA MENON
4
5
20
4067
334/2018-19
18.04.2018
LEJIN DAS D.
2
3
21
3678
335/2018-19
19.04.2018
NANDANA R.
8
9
22
3337
336/2018-19
19.04.2018
FATHIMA FREYA N.
4
5
23
4078
337/2018-19
19.04.2018
N.V. SIVARAMAN
9
DISCONTINUED
24
2690
338/2018-19
27.04.2018
NIHAL AHAMED A.
9
10
25
3983
339/2018-19
18.04.2018
RAGHAVAN M.
7
8
26
3984
340/2018-19
18.04.2018
VARSHA M.
5
6
27
3123
342/2018-19
20.04.2018
V. M. DARSAN
6
7
28
2651
343/2018-19
02.05.2018
HRIDHYA ROSE WILSON
8
9
29
4190
344/2018-19
25.04.2018
NIVED KRISHNA M.
8
9
30
2980
345/2018-19
02.05.2018
SREEHARI B.
9
10
31
3359
346/2018-19
17.05.2018
ASHEEQA HASANA H.
4
5
32
2742
347/2018-19
09.05.2018
SHARON S.
9
10
33
2963
349/2018-19
10.05.2018
ROHAN JOHN
8
9
34
2964
350/2018-19
10.05.2018
RUBEN JOHN
7
8
35
3798
351/2018-19
01.06.2018
NEERAJ D.
7
8
36
3409
352/2018-19
18.05.2018
VISHNUNATH C.
9
10
37
4089
353/2018-19
10.05.2018
GOPI SANKAR K.
1
2
38
3633
354/2018-19
22.05.2018
MOHIT MENON
5
6
39
3657
355/2018-19
29.05.2018
DAWN SHAJI
7
8
40
3185
356/2018-19
24.05.2018
SREERAG S.
6
7
41
3389
357/2018-19
24.05.2018
ANISHA R.
7
8
42
3331
358/2018-19
25.05.2018
ADITHYAN M.
7
8
43
2289
377/2018-19
30.05.2018
JANINE ROHAN
10
11
44
2661
378/2018-19
30.05.2018
JOHAAN VINU ALEXANDER
10
11
45
2641
379/2018-19
30.05.2018
NIKHITHA S.
10
11
46
2753
380/2018-19
30.05.2018
RITHIKA UNNI
10
11
47
3115
381/2018-19
31.05.2018
BHUVAN PRATHAP
10
11
48
3965
382/2018-19
31.05.2018
YOGESHWAR S.
10
11
49
3122
383/2018-19
31.05.2018
ADITYA RAVIKUMAR
10
11
50
3547
386/2018-19
31.05.2018
ANARGHA R.
10
11
51
2294
390/2018-19
31.05.2018
SREE LAKSHMI J.
10
11
52
2530
391/2018-19
01.06.2018
ADHARSH R.
10
11
53
3113
392/2018-19
01.06.2018
ANARGHA M.M.
10
11
54
3959
393/2018-19
01.06.2018
NAVEEN V.
10
11
55
2745
394/2018-19
01.06.2018
P.R. PRANAV
10
11
56
3568
395/2018-19
01.06.2018
SANIA KRISHNA 
10
11
57
3291
407/2018-19
02.06.2018
KRISHNARAJ C.P.
10
11
58
2686
409/2018-19
02.06.2018
NISHA KUMARI JHA
10
11
59
2376
411/2018-19
02.06.2018
VAISHAG S. MENON
10
11
60
3003
412/2018-19
02.06.2018
ABHINAV V.
10
11
61
3963
413/2018-19
02.06.2018
KEERTHANA B.C.
10
11
62
2315
416/2018-19
02.06.2018
THEJASWINI A.S.
10
11
63
3362
417/2018-19
04.06.2018
ARVIND R.
10
11
64
2411
440/2018-19
06.06.2018
SHREYA ELIZABETH WILSON
10
11
65
2705
441/2018-19
06.06.2018
VIGNESH B.
10
11
66
4021
442/2018-19
06.06.2018
SWATHY UNNIKRISHNAN
10
11
67
2818
443/2018-19
09.06.2018
VARSHA G.
7
8
68
2378
444/2018-19
09.06.2018
VISHNU G.
10
11
69
2717
445/2018-19
09.06.2018
ASWIN SAJI
10
11
70
3168
446/2018-19
12.06.2018
AAGNEYA D. DAS
10
11
71
3430
447/2018-19
13.06.2018
POOJA KRISHNA
10
11
72
3193
448/2018-19
13.06.2018
VIVEK BAIJU
10
11
73
3946
449/2018-19
14.06.2018
AKASH R.
10
11
74
2708
450/2018-19
15.06.2018
MIZBAH AINI U.B.
10
11
75
3676
451/2018-19
15.06.2018
ARAVIND S.
10
11
76
2301
452/2018-19
18.06.2018
SHARAN B.
10
11
77
3483
453/2018-19
20.06.2018
ANISHA A.
10
11
78
3180
454/2018-19
21.06.2018
SHAMEEM AHAMMED 
10
11
79
3818
455/2018-19
21.06.2018
HESSA SUNINA HASHEEM
10
NA
80
2392
456/2018-19
29.06.2018
NIKITA K.
10
11
81
3849
457/2018-19
06.07.2018
KAMALAMAITHRI B.
6
NA
82
3279
458/2018-19
06.07.2018
MURALI K.K.
10
11
83
4218
459/2018-19
23.07.2018
DURGA M.
9
NA
84
3793
460/2018-19
19.09.2018
SREE SAMBAVI GUGAN
3
NA